ZVONEČEK

Hrajeme si, kreslíme, malujeme, často uslyšíte zpívání za doprovodu kytary, hledáme dobro v pohádkách, bádáme ve světě mezilidských vztahů, zkoumáme svět a jeho rozmanitosti, živou i neživou přírodu, poznáváme nebezpečí, která na nás v dnešním světě číhají, osvojujeme si kouzelná slůvka (děkuji, prosím…), ale hlavně se snažíme dodržovat pravidla společného soužití a slušného chování – neubližujeme si, jsme k sobě ohleduplní, kamarádští.

K třídě patří kompletně zrekonstruované sociální zařízení, kuchyňka, odkud často zavoní nějaká ta mňamka a šatna, kde si každé dítě ukládá oblečení do skříňky označené svojí značkou. Na nástěnkách v šatně najdete veškeré potřebné informace k chodu a akcím školy. Prostory oddělení jsou vkusně vyzdobeny výtvarnými pracemi našich dětí.

Těšíme se na Vás
Zvonečci.