ZVONEČEK

VELKÉ KOLO UDĚLÁME, PROTOŽE SE RÁDI MÁME

Naše třída je laděna do modra jako luční zvonečky. Vládne tu přátelská atmosféra, kde si všichni pomáháme a spolupracujeme. Klademe důraz na dobré vztahy mezi dětmi i učitelkami, rozvíjíme ohleduplnost, empatii a respekt vůči odlištnostem druhých. Každý člen naší třídy je její nedílnou součástí, vzájemně se obohacujeme a učíme se jeden od druhého. Děti jsou vedeny k samostatnosti a radosti z poznaného. Rádi si zpíváme, tančíme a hlavně se smějeme. Prožitkovým učením poznáváme svět kolem nás, experimentujeme a získáváme tak nové zkušenosti.

Těšíme se na Vás
Zvonečci.