SLUNÍČKA

Naše třída Sluníček je plná usměvavých dětiček.

Třída Sluníček poskytuje mnoho času na prozkoumávání a objevování nových věcí, prostředí, poznávání světa kolem sebe. Učíme se různými způsoby, které děti baví a naplňují. Kreslíme, malujeme, tancujeme, zpíváme, vaříme, stavíme, hrajeme hry, pozorujeme, povídáme si a hlavně se máme všichni rádi. U dětí rozvíjíme správné hygienické a životní návyky.

Ve třídě se také zaměřujeme na kamarádskou, příjemnou atmosféru. Je kladen důraz na spolupráci, přátelství, vcítění se do pocitů druhých kamarádů. Vedeme děti k samostatnosti, ale i ochotě pomoci druhým.

V rámci třídy realizujeme projekt „Kniha je můj kamarád“. Ten u dětí rozvíjí především přečtenářské dovednost a pěstuje jejich kladný vztah ke knihám. Součástí tohoto projektu je čtenářský rybníček, do kterého děti pravidelně zaznamenávají ilustracemi četbu ve školce. Dětem pravidelně předčítá knihy pohádková babička a každý měsíc navštěvujeme městskou knihovnu.

Těšíme se na Vás
Sluníčka.