BROUČCI

Třída Broučků je vždy plná dětského smíchu a nadšení. Ve třídě si najde místo i ten nejmenší brouček, s adaptací mladších kamarádů pomáhají starší.

A to vše zvládáme pomocí vlídného slova, s otevřeným srdcem a úsměvem na tváři. Děti se v naší třídě nenudí, den je plný zábavy, her a jen špetkou povinností. Každý den začínáme ranním rituálem – sedneme si do kroužku a povídáme si o různých zážitcích a dobrodružstvích, která jsme zažili, a také o tom, na co si celý týden budeme hrát a co nás čeká v centrech aktivit.

Cílem třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná, kamarádská atmosféra a děti se zde cítí dobře. Klademe důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc, spolupráci. Vedeme děti k samostatnému jednání. Zařazujeme a volíme takové činnosti, které děti co nejvíce obohatí o nové zkušenosti, zážitky, poznatky, dovednosti a vědomosti.

Těšíme se na Vás
Broučci.