Domů » Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy

Kvalitní spolupráce mateřské školy s rodinou posiluje důvěru rodičů ve výchovu a vzdělávání dětí, jejich sebeúctu jako nejdůležitějších vychovatelů a prvních učitelů. Samotné prostředí mateřské školy nabízí a umožňuje rodičům osvojit si odpovídající výchovné postupy a díky tomu lépe pochopit vzdělávací proces v mateřské škole. Naše mateřská škola spolupráci s rodiči podporuje, dle jejich volby a přání umožní vyzkoušet si různé role: rodič jako návštěvník, rodič jako pozorovatel, rodič jako asistent učitelky, rodič jako odborník (nejen na výchovu svého dítěte, ale také jako expert ve svém pracovním či zájmovém oboru).

Během docházky dětí do naší mateřské školy se rozvíjí spolupráce s rodiči, založená na vzájemné důvěře, porozumění a respektu. Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, ochota spolupracovat na základě partnerství.

V rámci neustálého prohlubování spolupráce MŠ s rodinou učitelky nabízejí a umožňují rodičům aktivně se zapojovat do programu Začít spolu, do různých činností v MŠ, účastnit se pořádaných akcí, či vstupovat dle zájmu do her svých dětí. Rodiče tak mají větší možnost podílet se na dění v MŠ, vyjadřovat se k provozu, vznášet připomínky k výchovně vzdělávací práci, k zaměstnancům…, ale také se podílí na zkvalitňování činnosti a chodu školy finančními příspěvky, péčí o školní zahradu, zajišťováním různých materiálů, pomůcek, bohatě se účastní akcí pořádaných školou.

Spolek rodičů a přátel školy pro MŠ Svitavy,
Milady Horákové 27
Milady Horákové 1988/27, Předměstí, 568 02 Svitavy
IČ:  081 18 787

Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, ke dni 30. dubna  2019

Předsedkyně spolku:  Naděžda Vacková

Členové spolku: 

Třída Zvoneček: Eva Langerová, Klára Novotná 

Třída Berušky: Jana Chaloupková, Sylvie Teplá

Třída Broučci: Ivana Banásová, Michaela Zedníková

Třída Sluníčka: Naděžda Vacková, Radek Tomášek


Účetní spolku:
 

 

Stanovy spolku