Domů » Projekty » CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

PROJEKT K PODPOŘE ROZVOJE PŘEDČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ

V rámci rozvoje předčtenářských dovedností se naše mateřská škola zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Hlavním cílem, kterého chtějí pedagogové naší mateřské školy dosáhnout je, aby si rodiče uvědomili, že pravidelné čtení je důležité pro emocionální vývoj dítěte a pro formování návyku číst i v dospělosti.

Příklady činností, kterými pedagogové naší MŠ rozvíjejí předčtenářské dovednosti dětí:

 • Pravidelné každodenní čtení dětem, alespoň 20 minut před odpoledním odpočinkem
 • Volný přístup dětí k dětským knihám
 • Skládání z písmen
 • Sledování zleva doprava v řádku
 • Návštěva prarodičů v MŠ – četba knihy – propojení generací
 • Spolupráce s rodiči – čtení rodičů dětem před odpoledním odpočinkem
 • Donesení oblíbených knih do mateřské školy
 • Vytvoření výstavky předčtených knih
 • Návštěva Městské knihovny ve Svitavách a programem pro děti
 • Program ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka
 • Seznamování s různými typy tiskovin – atlasy, encyklopedie, leporela, časopisy, noviny – význam těchto tiskovin
 • Výroba vlastní knížky
 • Návštěva knihkupectví
 • Exkurze do tiskárny
 •  Dramatizace pohádek a příběhů
 •  Hry s obrázky – co patří x nepatří do pohádek

 

Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize.

Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

Odkaz na web projektu