DALŠÍ PROJEKTY V MŠ

jak


SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

,,SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“, projekt vznikl pod křídly České obce sokolské. Obsahuje motivační prvky pro děti v podobě party pěti zvířátek v čele se sokolíkem Pepíkem. Projekt pomáhá děti ve věku od 3 do 6 let provést všemi základními pohybovými dovednostmi, šíří radost z pohybu a učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást jejich života.