DALŠÍ PROJEKTY V MŠ

ŠABLONY III

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – programové období 2014 – 2020, reagovat tak na Výstup z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV – Chůva – profesní podpora v MŠ, projektový den v MŠ.


SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

,,SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“, projekt vznikl pod křídly České obce sokolské. Obsahuje motivační prvky pro děti v podobě party pěti zvířátek v čele se sokolíkem Pepíkem. Projekt pomáhá děti ve věku od 3 do 6 let provést všemi základními pohybovými dovednostmi, šíří radost z pohybu a učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást jejich života.


ATLETIKA HRAVĚ DO ŠKOL

projekt Českého atletického svazu prostřednictvím trenérů a učitelů – sportovní aktivity pro předškolní děti, MŠ obdrží atletickou sadu a metodickou brožuru.