Domů » O nás

O nás

Mateřská škola čtyřtřídní je umístěna v centru města Svitav, v blízkosti krytého plaveckého bazénu. Skládá se ze tří budov pavilónového typu a rozlehlé zahrady. Dvě dvoupodlažní budovy zahrnují třídy dětí, označené názvy: Zvoneček, Berušky, Sluníčka, Broučci.  Každá třída má k dispozici celé patro. 

Ve třetí budově je hospodářské zázemí školy – ředitelna, kancelář účetní, sociální zázemí pro provozní zaměstnance, přípravna stravy a příslušné skladovací prostory. Budovy jsou spojeny vytápěnou chodbou.

Přístup do obou pavilonů je zabezpečen zařízením na čipové karty.

Vybavení školy odpovídá rozvojovým potřebám školy a je postupně obměňováno v závislosti na objemu finančních prostředků. Vedení školy průběžně vyhodnocuje stav materiálních podmínek pro vzdělávání. V souladu s koncepcí školy a ve spolupráci se zřizovatelem se snaží zajistit takový stav materiálních podmínek, aby umožnil vzdělávání každému dítěti dle jeho individuálních vzdělávacích potřeb.

Opravy v objektu školy jsou prováděny průběžně, dle potřeb. V roce 2014 prošla mateřská škola velkou rekonstrukcí. Došlo k výměně oken, zateplení všech objektů, které dostaly zcela nový barevný kabátek. Všechny třídy byly stavebně upraveny a dětem tak vznikla nová centra aktivit, ve kterých pracují podle základních principů programu Začít spolu.  

Dřívější byt v zahradě mateřské školy po přestavbě nyní slouží jako zubní ordinace pro svitavskou veřejnost.

Nové prostory byly vybudovány pro odpočinek a stravování provozních zaměstnanců.

Celkovou rekonstrukcí prošly nejen třídy, ale také kuchyňky na výdej stravy a sociální zařízení (nový nábytek, koberce, dlažba, obklady, malování, plynové vytápění, kuchyňské linky, myčky), postupně se dokupují nové hračky, pomůcky a technika.

 

Školní zahrada je vybavena čtyřmi pískovišti, lavičkami a stoly pro odpočinek dětí. V zadní části zahrady jsme instalovali domek pro úklid zahradních hraček, postavili dřevěný altán pro venkovní učení a relaxaci dětí, hmyzí domeček pro pozorování různých druhů hmyzu, kompostér, vybudovali malé jezírko, došlo ke zrytí záhonu pro pěstování zeleniny, o kterou děti pečují, k zasázení ovocných stromků. Uměle zde byl vytvořen vyvýšený svah pro zimní radovánky dětí.

Přední část zahrady zdobí květinový záhon, bylinky a prostor s okrasnými skalničkami.

Na zahradě je umístěno krmítko a budka pro ptáky, o které se děti v zimě starají.

 Děti mohou rozvíjet své schopnosti na tělovýchovných sestavách se skluzavkou a s prvky pro rozvoj pohybového aparátu, na závěsném houpadle, pohyblivé lávce, lanové sestavě, hmatovém chodníku.

Postupně dochází k přenosu center aktivit také do prostředí školní zahrady. V současné době vzniklo centrum Domácnost.

 

Součástí školy je školní jídelna –  výdejna.  Celodenní stravování dětí v souladu se zásadami zdravé výživy zajišťuje Internátní školní jídelna Svitavy, Milady Horákové 467/14, odkud se strava dováží.